Regulamin pracowni FabLab Gdańsk

Wszyscy użytkownicy FabLab Gdańsk korzystający z jego przestrzeni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz podpisania go i dostarczenia do Zarządu FabLabu.

Pobierz regulamin pracowni

Kategoria: